Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 17 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 110 m2
Lượt xem: 293
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1896
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 714
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 686
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 1539
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 950 triệu (VNĐ)
Diện tích: 69 m2
Lượt xem: 950
Ngày đăng: 21/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 296
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 840 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 954
Ngày đăng: 30/07/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 546
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2085
Ngày đăng: 09/01/2016

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 3 tỷ 390 triệu (VNĐ)
Diện tích: 450 m2
Lượt xem: 11
Ngày đăng: 21/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 950 triệu (VNĐ)
Diện tích: 69 m2
Lượt xem: 950
Ngày đăng: 21/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 3 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 454 m2
Lượt xem: 26
Ngày đăng: 20/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 52
Ngày đăng: 17/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 714
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 296
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 67 m2
Lượt xem: 256
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 68
Ngày đăng: 07/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 224 m2
Lượt xem: 521
Ngày đăng: 07/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 778
Ngày đăng: 06/02/2017

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
4650 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3453 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
3340 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
3260 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
3249 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
14/12/2016
3129 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
320 triệu (VNĐ)
21/10/2015
3073 lần
Cho Thuê cho thuê mặt bằng
3 triệu (VNĐ)
06/07/2015
2648 lần
Bán Nhà Nhà bình an
1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2640 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
250 triệu (VNĐ)
04/11/2015
2637 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
130 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2615 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
24/10/2015
2600 lần
Bán Nhà Nhà Tân Bình
800 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2593 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2591 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
850 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2529 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
19/04/2015
2515 lần