Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 980 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 17
Ngày đăng: 21/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 980 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 15
Ngày đăng: 21/05/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 126
Ngày đăng: 17/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 710 triệu (VNĐ)
Diện tích: 87 m2
Lượt xem: 22
Ngày đăng: 18/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 33
Ngày đăng: 15/05/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 32
Ngày đăng: 14/05/2015
Khu Vực: Bán Đất bán nhà phường đông hoà
Giá: 580 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 34
Ngày đăng: 14/05/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 33
Ngày đăng: 14/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường tân bình
Giá: 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 39
Ngày đăng: 09/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường tân bình
Giá: 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 59
Ngày đăng: 09/05/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 655 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 82
Ngày đăng: 21/05/2015
Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 699 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 74
Ngày đăng: 24/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 48
Ngày đăng: 22/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 67
Ngày đăng: 20/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 51
Ngày đăng: 19/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 58
Ngày đăng: 19/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 48
Ngày đăng: 19/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 126
Ngày đăng: 17/04/2015
Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 580 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 77
Ngày đăng: 17/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 555 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 69
Ngày đăng: 15/04/2015

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Bán Nhà Bình Dương
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
21/05/2015
216 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
126 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
550 triệu (VNĐ)
02/04/2015
118 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
02/04/2015
109 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
450 triệu (VNĐ)
02/04/2015
99 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
450 triệu (VNĐ)
13/04/2015
98 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
540 triệu (VNĐ)
13/04/2015
97 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
8 triệu 500 nghìn (VNĐ)
13/04/2015
95 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
02/04/2015
92 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
440 triệu (VNĐ)
19/04/2015
90 lần
Bán Nhà bán nhà phường tân bình
800 triệu (VNĐ)
16/04/2015
84 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
655 triệu (VNĐ)
21/05/2015
82 lần
Bán Đất bán đất phường đông hoà
580 triệu (VNĐ)
17/04/2015
77 lần
Bán Đất bán đất phường đông hoà
699 triệu (VNĐ)
24/04/2015
74 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
680 triệu (VNĐ)
19/04/2015
74 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
780 triệu (VNĐ)
19/04/2015
70 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
555 triệu (VNĐ)
15/04/2015
69 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
450 triệu (VNĐ)
20/04/2015
67 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
530 triệu (VNĐ)
16/04/2015
67 lần