Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 496
Ngày đăng: 28/06/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1282
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 751
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 789
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 71 m2
Lượt xem: 118
Ngày đăng: 12/07/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 947
Ngày đăng: 15/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 2 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 1041
Ngày đăng: 17/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 2525
Ngày đăng: 11/12/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 810 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 2517
Ngày đăng: 27/08/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 6019
Ngày đăng: 19/10/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 2 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 81
Ngày đăng: 08/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 55 m2
Lượt xem: 83
Ngày đăng: 08/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 48 m2
Lượt xem: 56
Ngày đăng: 07/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 91
Ngày đăng: 07/08/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 520 triệu (VNĐ)
Diện tích: 56 m2
Lượt xem: 35
Ngày đăng: 07/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 2617
Ngày đăng: 04/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 6 triệu 900 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 2100 m2
Lượt xem: 721
Ngày đăng: 04/08/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 270 triệu (VNĐ)
Diện tích: 102 m2
Lượt xem: 31
Ngày đăng: 01/08/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 42 m2
Lượt xem: 75
Ngày đăng: 28/07/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 116 m2
Lượt xem: 82
Ngày đăng: 27/07/2017

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
6019 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
3897 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
06/07/2015
3738 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
14/12/2016
3693 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
780 triệu (VNĐ)
14/05/2015
3497 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
130 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3267 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3144 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
19/04/2015
3081 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2937 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2785 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2735 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
23/10/2015
2689 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
05/07/2017
2625 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
750 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2620 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
04/08/2017
2617 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
05/07/2017
2545 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
650 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2532 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
11/12/2015
2525 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
810 triệu (VNĐ)
27/08/2015
2517 lần