Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 94 m2
Lượt xem: 175
Ngày đăng: 02/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 88
Ngày đăng: 17/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 870 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 4
Ngày đăng: 07/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 870 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 2
Ngày đăng: 07/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 870 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 2
Ngày đăng: 07/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 870 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 2
Ngày đăng: 07/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 870 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 3
Ngày đăng: 07/05/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 840 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 12
Ngày đăng: 05/05/2015
Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 699 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 37
Ngày đăng: 24/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 21
Ngày đăng: 22/04/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 699 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 37
Ngày đăng: 24/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 655 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 38
Ngày đăng: 22/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 21
Ngày đăng: 22/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 28
Ngày đăng: 20/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 21
Ngày đăng: 19/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 20
Ngày đăng: 19/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 22
Ngày đăng: 19/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 88
Ngày đăng: 17/04/2015
Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 580 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 33
Ngày đăng: 17/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 555 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 32
Ngày đăng: 15/04/2015

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
02/04/2015
175 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
88 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
02/04/2015
69 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
550 triệu (VNĐ)
02/04/2015
66 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
450 triệu (VNĐ)
13/04/2015
65 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
450 triệu (VNĐ)
02/04/2015
63 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
02/04/2015
60 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
8 triệu 500 nghìn (VNĐ)
13/04/2015
55 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
540 triệu (VNĐ)
13/04/2015
51 lần
Bán Nhà bán nhà phường tân bình
800 triệu (VNĐ)
16/04/2015
50 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
440 triệu (VNĐ)
19/04/2015
43 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
655 triệu (VNĐ)
22/04/2015
38 lần
Bán Đất bán đất phường đông hoà
699 triệu (VNĐ)
24/04/2015
37 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
780 triệu (VNĐ)
19/04/2015
34 lần
Bán Đất bán đất phường đông hoà
580 triệu (VNĐ)
17/04/2015
33 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
680 triệu (VNĐ)
19/04/2015
32 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
17/04/2015
32 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
555 triệu (VNĐ)
15/04/2015
32 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
530 triệu (VNĐ)
16/04/2015
31 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
450 triệu (VNĐ)
20/04/2015
28 lần