Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 86 m2
Lượt xem: 193
Ngày đăng: 27/08/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 142
Ngày đăng: 27/08/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 810 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 177
Ngày đăng: 27/08/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 2 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 545
Ngày đăng: 19/07/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 313
Ngày đăng: 16/08/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 69 m2
Lượt xem: 433
Ngày đăng: 02/07/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường tân bình
Giá: 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 462
Ngày đăng: 02/07/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 980 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 525
Ngày đăng: 21/05/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 626
Ngày đăng: 17/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 136 m2
Lượt xem: 36
Ngày đăng: 30/09/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 980 triệu (VNĐ)
Diện tích: 108 m2
Lượt xem: 75
Ngày đăng: 22/09/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 142
Ngày đăng: 27/08/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 810 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 177
Ngày đăng: 27/08/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán đất phường đông hoà
Giá: 520 triệu (VNĐ)
Diện tích: 30 m2
Lượt xem: 695
Ngày đăng: 30/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 840 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 552
Ngày đăng: 28/05/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 655 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 606
Ngày đăng: 21/05/2015
Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 699 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 530
Ngày đăng: 24/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 429
Ngày đăng: 22/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 517
Ngày đăng: 20/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 362
Ngày đăng: 19/04/2015

Tin Xem Nhiều Nhất

Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
05/05/2015
825 lần
Bán Nhà Bán Nhà Bình Dương
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
21/05/2015
768 lần
Bán Nhà bán đất phường đông hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
695 lần
Bán Nhà bán nhà phường tân bình
800 triệu (VNĐ)
16/04/2015
650 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
540 triệu (VNĐ)
13/04/2015
630 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
626 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
02/04/2015
620 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
550 triệu (VNĐ)
02/04/2015
619 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
8 triệu 500 nghìn (VNĐ)
13/04/2015
613 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
655 triệu (VNĐ)
21/05/2015
606 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
450 triệu (VNĐ)
13/04/2015
558 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
840 triệu (VNĐ)
28/05/2015
552 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
02/04/2015
552 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/07/2015
545 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
17/04/2015
537 lần
Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
15/05/2015
536 lần
Bán Đất bán đất phường đông hoà
699 triệu (VNĐ)
24/04/2015
530 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 980 triệu (VNĐ)
21/05/2015
525 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
450 triệu (VNĐ)
20/04/2015
517 lần