Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 17 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 110 m2
Lượt xem: 558
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 2092
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 92 m2
Lượt xem: 109
Ngày đăng: 07/04/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 6 triệu 600 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 2100 m2
Lượt xem: 400
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 821
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 849
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 1708
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 351
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 398
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 840 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 1102
Ngày đăng: 30/07/2016

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 165 m2
Lượt xem: 70
Ngày đăng: 16/04/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 14 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 84 m2
Lượt xem: 86
Ngày đăng: 10/04/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 70 m2
Lượt xem: 72
Ngày đăng: 10/04/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 108 m2
Lượt xem: 56
Ngày đăng: 10/04/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 71 m2
Lượt xem: 111
Ngày đăng: 05/04/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 80
Ngày đăng: 05/04/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 66 m2
Lượt xem: 81
Ngày đăng: 05/04/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 351
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 224 m2
Lượt xem: 670
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 6 triệu 600 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 2100 m2
Lượt xem: 400
Ngày đăng: 18/03/2017

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
4984 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3627 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
3518 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
3447 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
3441 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
14/12/2016
3268 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
320 triệu (VNĐ)
21/10/2015
3221 lần
Cho Thuê cho thuê mặt bằng
3 triệu (VNĐ)
06/07/2015
3095 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
250 triệu (VNĐ)
04/11/2015
2843 lần
Bán Nhà Nhà bình an
1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2777 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
24/10/2015
2767 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
130 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2758 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2724 lần
Bán Nhà Nhà Tân Bình
800 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2712 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
850 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2665 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
19/04/2015
2647 lần