Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 168
Ngày đăng: 07/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1225
Ngày đăng: 28/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 050 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 258
Ngày đăng: 28/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 154 m2
Lượt xem: 285
Ngày đăng: 13/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 4 triệu 200 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 1350 m2
Lượt xem: 408
Ngày đăng: 25/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 33
Ngày đăng: 28/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 85
Ngày đăng: 13/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 19 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 145 m2
Lượt xem: 294
Ngày đăng: 24/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 470 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 308
Ngày đăng: 29/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 852
Ngày đăng: 31/03/2016

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1225
Ngày đăng: 28/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 33
Ngày đăng: 28/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 050 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 258
Ngày đăng: 28/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 28
Ngày đăng: 26/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 35
Ngày đăng: 26/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 85 m2
Lượt xem: 37
Ngày đăng: 26/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 46
Ngày đăng: 25/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 41
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 190 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 51
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 37
Ngày đăng: 24/09/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
3172 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3143 lần
Bán Nhà Nhà Bình Dương
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
21/05/2015
2860 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
540 triệu (VNĐ)
13/04/2015
2743 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2614 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
655 triệu (VNĐ)
21/05/2015
2611 lần
Bán Nhà Nhà Tân Bình
800 triệu (VNĐ)
16/04/2015
2582 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
550 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2578 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
8 triệu 500 nghìn (VNĐ)
13/04/2015
2575 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
13/04/2015
2508 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2508 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
2494 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2483 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
2477 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
17/04/2015
2438 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
2402 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
320 triệu (VNĐ)
21/10/2015
2334 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
950 triệu (VNĐ)
20/10/2015
2046 lần