Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 71 m2
Lượt xem: 700
Ngày đăng: 21/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 1040
Ngày đăng: 28/06/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1993
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 1440
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 1459
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 1932
Ngày đăng: 15/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 2 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 112 m2
Lượt xem: 1941
Ngày đăng: 17/11/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 3470
Ngày đăng: 11/12/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 810 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 2925
Ngày đăng: 27/08/2015
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 8539
Ngày đăng: 19/10/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 4 triệu (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 49
Ngày đăng: 27/11/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 5 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 220 m2
Lượt xem: 53
Ngày đăng: 17/11/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 56 m2
Lượt xem: 89
Ngày đăng: 14/11/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: Liên Hệ
Diện tích: 71 m2
Lượt xem: 89
Ngày đăng: 14/11/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 0 m2
Lượt xem: 158
Ngày đăng: 23/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 71 m2
Lượt xem: 700
Ngày đăng: 21/10/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 410 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 2677
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 147 m2
Lượt xem: 126
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 10 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 167
Ngày đăng: 20/10/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 147
Ngày đăng: 20/10/2017

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
8539 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
4537 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
06/07/2015
4520 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
14/12/2016
4197 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
130 triệu (VNĐ)
18/10/2015
4135 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3983 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
22 triệu (VNĐ)
08/11/2017
3862 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3805 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
19/04/2015
3782 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
23/10/2015
3620 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3586 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3500 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
11/12/2015
3470 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
05/07/2017
3366 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
23/10/2015
3232 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
750 triệu (VNĐ)
19/10/2015
3214 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
05/07/2017
3123 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
870 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3123 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
04/08/2017
3111 lần