Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 17 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 110 m2
Lượt xem: 188
Ngày đăng: 16/01/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1809
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 600
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 585
Ngày đăng: 13/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 1445
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 840 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 853
Ngày đăng: 30/07/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 69 m2
Lượt xem: 814
Ngày đăng: 27/07/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 466
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1998
Ngày đăng: 09/01/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 292
Ngày đăng: 16/01/2017

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 17 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 110 m2
Lượt xem: 188
Ngày đăng: 16/01/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 693
Ngày đăng: 16/01/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Bình
Giá: 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 300
Ngày đăng: 16/01/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 224 m2
Lượt xem: 423
Ngày đăng: 16/01/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 292
Ngày đăng: 16/01/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 67 m2
Lượt xem: 197
Ngày đăng: 16/01/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 429
Ngày đăng: 02/01/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 060 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 188
Ngày đăng: 02/01/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 600
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 527
Ngày đăng: 30/12/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
4393 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3349 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
3202 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
3153 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
3143 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
14/12/2016
3037 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
320 triệu (VNĐ)
21/10/2015
2974 lần
Bán Nhà Nhà bình an
1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2551 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
130 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2526 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
24/10/2015
2514 lần
Bán Nhà Nhà Tân Bình
800 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2509 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
250 triệu (VNĐ)
04/11/2015
2502 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2491 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
850 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2441 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
19/04/2015
2431 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
950 triệu (VNĐ)
02/01/2017
2424 lần