Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 134
Ngày đăng: 07/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1192
Ngày đăng: 24/08/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 154 m2
Lượt xem: 268
Ngày đăng: 13/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 020 triệu (VNĐ)
Diện tích: 104 m2
Lượt xem: 242
Ngày đăng: 13/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 4 triệu 200 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 1350 m2
Lượt xem: 392
Ngày đăng: 25/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 68
Ngày đăng: 13/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 19 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 145 m2
Lượt xem: 274
Ngày đăng: 24/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 470 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 291
Ngày đăng: 29/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 832
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 840 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 235
Ngày đăng: 30/07/2016

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 1
Ngày đăng: 26/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 1
Ngày đăng: 26/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 4
Ngày đăng: 26/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 85 m2
Lượt xem: 27
Ngày đăng: 26/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 30
Ngày đăng: 25/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 26
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 190 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 42
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 31
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 26
Ngày đăng: 24/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 68
Ngày đăng: 13/09/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
3115 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3104 lần
Bán Nhà Nhà Bình Dương
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
21/05/2015
2838 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
540 triệu (VNĐ)
13/04/2015
2712 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2581 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
655 triệu (VNĐ)
21/05/2015
2570 lần
Bán Nhà Nhà Tân Bình
800 triệu (VNĐ)
16/04/2015
2555 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
550 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2548 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
8 triệu 500 nghìn (VNĐ)
13/04/2015
2543 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2491 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
13/04/2015
2484 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
2460 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
2448 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2442 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
17/04/2015
2418 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
2375 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
320 triệu (VNĐ)
21/10/2015
2315 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
950 triệu (VNĐ)
20/10/2015
2033 lần