Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 1 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 300 m2
Lượt xem: 118
Ngày đăng: 10/11/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 950 triệu (VNĐ)
Diện tích: 86 m2
Lượt xem: 553
Ngày đăng: 26/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 859
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 340 triệu (VNĐ)
Diện tích: 48 m2
Lượt xem: 225
Ngày đăng: 21/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 950 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 592
Ngày đăng: 20/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 67 m2
Lượt xem: 77
Ngày đăng: 16/11/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 246
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 747
Ngày đăng: 20/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 810 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 409
Ngày đăng: 27/08/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 2 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 884
Ngày đăng: 19/10/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 859
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 560 triệu (VNĐ)
Diện tích: 66 m2
Lượt xem: 239
Ngày đăng: 21/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 80 m2
Lượt xem: 281
Ngày đăng: 21/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 490 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 556
Ngày đăng: 19/10/2015
Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 699 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 794
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 792
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 681
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 715
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 231
Ngày đăng: 18/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 253
Ngày đăng: 16/10/2015

Tin Xem Nhiều Nhất

Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1058 lần
Bán Nhà Bán Nhà Bình Dương
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
21/05/2015
1032 lần
Bán Nhà bán đất phường đông hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
957 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
540 triệu (VNĐ)
13/04/2015
929 lần
Bán Nhà bán nhà phường tân bình
800 triệu (VNĐ)
16/04/2015
923 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
890 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
02/04/2015
890 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
884 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
8 triệu 500 nghìn (VNĐ)
13/04/2015
880 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
550 triệu (VNĐ)
02/04/2015
875 lần
Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
859 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
655 triệu (VNĐ)
21/05/2015
853 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
840 triệu (VNĐ)
28/05/2015
844 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
02/04/2015
816 lần
Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/10/2015
812 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
450 triệu (VNĐ)
13/04/2015
807 lần
Bán Đất bán đất phường đông hoà
699 triệu (VNĐ)
18/10/2015
794 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
450 triệu (VNĐ)
18/10/2015
792 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
17/04/2015
790 lần