Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 313
Ngày đăng: 07/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1356
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 88 m2
Lượt xem: 45
Ngày đăng: 21/10/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 1 tỷ 050 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 381
Ngày đăng: 04/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 154 m2
Lượt xem: 420
Ngày đăng: 13/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 4 triệu 200 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 1350 m2
Lượt xem: 518
Ngày đăng: 25/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 128
Ngày đăng: 28/09/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 135
Ngày đăng: 13/09/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 19 tỷ 500 triệu (VNĐ)
Diện tích: 145 m2
Lượt xem: 392
Ngày đăng: 24/08/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
Giá: 470 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 403
Ngày đăng: 29/07/2016

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 980 triệu (VNĐ)
Diện tích: 44 m2
Lượt xem: 16
Ngày đăng: 28/10/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 880 triệu (VNĐ)
Diện tích: 85 m2
Lượt xem: 13
Ngày đăng: 28/10/2016
Khu Vực: Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
Giá: 8 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 91 m2
Lượt xem: 253
Ngày đăng: 28/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 46
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Bình Dương
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 38
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1356
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 700 triệu (VNĐ)
Diện tích: 88 m2
Lượt xem: 45
Ngày đăng: 21/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 67
Ngày đăng: 17/10/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 3 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 144 m2
Lượt xem: 53
Ngày đăng: 17/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 85 m2
Lượt xem: 103
Ngày đăng: 06/10/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
3459 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3384 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2783 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
2656 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
2615 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
13/04/2015
2610 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
2542 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
320 triệu (VNĐ)
21/10/2015
2475 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
950 triệu (VNĐ)
20/10/2015
2175 lần
Bán Nhà Nhà bình an
1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2039 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
24/10/2015
2035 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
130 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2024 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
950 triệu (VNĐ)
29/02/2016
2015 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2013 lần
Bán Nhà Nhà Tân Bình
800 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2005 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
850 triệu (VNĐ)
18/10/2015
1987 lần