Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 86 m2
Lượt xem: 183
Ngày đăng: 27/08/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 132
Ngày đăng: 27/08/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 810 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 168
Ngày đăng: 27/08/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 2 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 533
Ngày đăng: 19/07/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 303
Ngày đăng: 16/08/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 69 m2
Lượt xem: 426
Ngày đăng: 02/07/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường tân bình
Giá: 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 455
Ngày đăng: 02/07/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 980 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 518
Ngày đăng: 21/05/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 680 triệu (VNĐ)
Diện tích: 118 m2
Lượt xem: 620
Ngày đăng: 17/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 136 m2
Lượt xem: 17
Ngày đăng: 30/09/2015

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 980 triệu (VNĐ)
Diện tích: 108 m2
Lượt xem: 67
Ngày đăng: 22/09/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 132
Ngày đăng: 27/08/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 810 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 168
Ngày đăng: 27/08/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán đất phường đông hoà
Giá: 520 triệu (VNĐ)
Diện tích: 30 m2
Lượt xem: 685
Ngày đăng: 30/05/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 840 triệu (VNĐ)
Diện tích: 64 m2
Lượt xem: 544
Ngày đăng: 28/05/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 655 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 597
Ngày đăng: 21/05/2015
Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 699 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 522
Ngày đăng: 24/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 423
Ngày đăng: 22/04/2015
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 513
Ngày đăng: 20/04/2015
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 90 triệu (VNĐ)
Diện tích: 65 m2
Lượt xem: 359
Ngày đăng: 19/04/2015

Tin Xem Nhiều Nhất

Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
05/05/2015
808 lần
Bán Nhà Bán Nhà Bình Dương
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
21/05/2015
764 lần
Bán Nhà bán đất phường đông hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
685 lần
Bán Nhà bán nhà phường tân bình
800 triệu (VNĐ)
16/04/2015
644 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
540 triệu (VNĐ)
13/04/2015
626 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
620 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
02/04/2015
615 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
550 triệu (VNĐ)
02/04/2015
614 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
8 triệu 500 nghìn (VNĐ)
13/04/2015
607 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
655 triệu (VNĐ)
21/05/2015
597 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
450 triệu (VNĐ)
13/04/2015
552 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
02/04/2015
545 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
840 triệu (VNĐ)
28/05/2015
544 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/07/2015
533 lần
Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
15/05/2015
533 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
17/04/2015
531 lần
Bán Đất bán đất phường đông hoà
699 triệu (VNĐ)
24/04/2015
522 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 980 triệu (VNĐ)
21/05/2015
518 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
450 triệu (VNĐ)
20/04/2015
513 lần