Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 840 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 12
Ngày đăng: 26/07/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 4 triệu 200 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 1350 m2
Lượt xem: 116
Ngày đăng: 25/07/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 470 triệu (VNĐ)
Diện tích: 76 m2
Lượt xem: 44
Ngày đăng: 25/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 563
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 864
Ngày đăng: 25/07/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 69 m2
Lượt xem: 40
Ngày đăng: 22/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 1091
Ngày đăng: 09/01/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
Giá: 780 triệu (VNĐ)
Diện tích: 68 m2
Lượt xem: 36
Ngày đăng: 21/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 2105
Ngày đăng: 27/10/2015
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 2 tỷ 900 triệu (VNĐ)
Diện tích: 105 m2
Lượt xem: 847
Ngày đăng: 29/02/2016

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 840 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 12
Ngày đăng: 26/07/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 4 triệu 200 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 1350 m2
Lượt xem: 116
Ngày đăng: 25/07/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 864
Ngày đăng: 25/07/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 69 m2
Lượt xem: 40
Ngày đăng: 22/07/2016
Khu Vực: Bán Đất bán nhà phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 150 triệu (VNĐ)
Diện tích: 136 m2
Lượt xem: 193
Ngày đăng: 03/06/2016
Khu Vực: Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 43 m2
Lượt xem: 236
Ngày đăng: 03/06/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 113 m2
Lượt xem: 271
Ngày đăng: 20/05/2016
Khu Vực: Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 563
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất dĩ an
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 131 m2
Lượt xem: 443
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Đất bán đất phường đông hoà
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 164 m2
Lượt xem: 429
Ngày đăng: 24/03/2016

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
2629 lần
Bán Nhà Bán Nhà Bình Dương
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
21/05/2015
2464 lần
Cho Thuê cho thuê nhà nguyên căn
350 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2455 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
540 triệu (VNĐ)
13/04/2015
2370 lần
Bán Nhà bán nhà phường tân bình
800 triệu (VNĐ)
16/04/2015
2247 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
8 triệu 500 nghìn (VNĐ)
13/04/2015
2239 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
655 triệu (VNĐ)
21/05/2015
2217 lần
Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2191 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
550 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2181 lần
Bán Đất Bán Đất dĩ an
450 triệu (VNĐ)
13/04/2015
2179 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 500 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2144 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
1 tỷ 900 triệu (VNĐ)
17/04/2015
2139 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
2112 lần
Bán Nhà bán nhà phường đông hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
2105 lần
Bán Đất Bán Đất phườngTân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
02/04/2015
2078 lần
Bán Nhà bán đất phường đông hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
2040 lần
Bán Nhà Bán Nhà Phường Dĩ An
2 tỷ 400 triệu (VNĐ)
20/10/2015
2022 lần
Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
320 triệu (VNĐ)
21/10/2015
2018 lần
Bán Nhà Bán Nhà Tân Đông Hiệp
950 triệu (VNĐ)
20/10/2015
1751 lần