Tin Nổi Bật

Nha Dat Di An

nhà đất dĩ an, nhà dĩ an giá rẻ

Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 17 triệu 500 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 110 m2
Lượt xem: 411
Ngày đăng: 06/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 120 m2
Lượt xem: 1953
Ngày đăng: 25/10/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 6 triệu 600 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 2100 m2
Lượt xem: 309
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 200 triệu (VNĐ)
Diện tích: 107 m2
Lượt xem: 758
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 100 m2
Lượt xem: 767
Ngày đăng: 30/12/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 850 triệu (VNĐ)
Diện tích: 77 m2
Lượt xem: 1595
Ngày đăng: 31/03/2016
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 192
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ (VNĐ)
Diện tích: 50 m2
Lượt xem: 322
Ngày đăng: 09/02/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 840 triệu (VNĐ)
Diện tích: 75 m2
Lượt xem: 1011
Ngày đăng: 30/07/2016
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 750 triệu (VNĐ)
Diện tích: 60 m2
Lượt xem: 588
Ngày đăng: 24/09/2016

Tin Mới Nhất

Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 72 m2
Lượt xem: 6
Ngày đăng: 27/03/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán Đất Đông Hoà
Giá: 1 tỷ 250 triệu (VNĐ)
Diện tích: 71 m2
Lượt xem: 67
Ngày đăng: 24/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 350 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 192
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 2 tỷ 800 triệu (VNĐ)
Diện tích: 224 m2
Lượt xem: 571
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 6 triệu 600 nghìn (VNĐ)
Diện tích: 2100 m2
Lượt xem: 309
Ngày đăng: 18/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
Diện tích: 78 m2
Lượt xem: 402
Ngày đăng: 15/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
Giá: 1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
Diện tích: 67 m2
Lượt xem: 322
Ngày đăng: 15/03/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
Diện tích: 94 m2
Lượt xem: 80
Ngày đăng: 15/03/2017
Khu Vực: Bán Đất Bán đất Dĩ an
Giá: 3 tỷ 400 triệu (VNĐ)
Diện tích: 454 m2
Lượt xem: 54
Ngày đăng: 20/02/2017
Khu Vực: Bán Nhà Nhà Dĩ An
Giá: 1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
Diện tích: 62 m2
Lượt xem: 76
Ngày đăng: 17/02/2017

Tin Xem Nhiều Nhất

Bán Nhà Nhà Dĩ An
2 tỷ (VNĐ)
19/10/2015
4758 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 650 triệu (VNĐ)
18/10/2015
3535 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 300 triệu (VNĐ)
27/10/2015
3406 lần
Bán Nhà Bán Đất Đông Hoà
520 triệu (VNĐ)
30/05/2015
3333 lần
Bán Đất Bán Đất Tân Đông Hiệp
680 triệu (VNĐ)
17/04/2015
3332 lần
Bán Đất Bán đất Dĩ an
450 triệu (VNĐ)
14/12/2016
3188 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
320 triệu (VNĐ)
21/10/2015
3116 lần
Cho Thuê cho thuê mặt bằng
3 triệu (VNĐ)
06/07/2015
2791 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
250 triệu (VNĐ)
04/11/2015
2711 lần
Bán Nhà Nhà bình an
1 tỷ 100 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2701 lần
Bán Nhà Nhà Tân Đông Hiệp
130 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2678 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 450 triệu (VNĐ)
24/10/2015
2658 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
1 tỷ 600 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2656 lần
Bán Nhà Nhà Tân Bình
800 triệu (VNĐ)
19/10/2015
2637 lần
Bán Nhà Nhà Dĩ An
850 triệu (VNĐ)
18/10/2015
2570 lần
Bán Nhà Nhà Đông Hoà
90 triệu (VNĐ)
19/04/2015
2566 lần